M.C.A. Selection List

M.C.A. Selection List
By : Atul Gupta
Review By : 


TCS

S.No.

Candidate Name

1.

Gaurav Srivastav

2

Nidhi Sharma

3.

Priya Agarwal

4.

Shruti Srivastav

5.

Tanu Rana

6.

Vivek Jain

 

Secon India Pvt. Ltd.

S.No.

Candidate Name

1.

Anurag Agarwal

2

Avantika Verma

3.

Kajal Tiwari

4.

Mani Sharma

5.

Nidhi Sharma

6.

Prince Yadav

 

I.T. Cons E-Solution Pvt. Ltd.

S.No.

Candidate Name

1.

Ankur Kumar Rowniyar

2

Mahak Agarwal

3.

Saurabh Pandey

4.

Shubham Kumar

 

Wipro Technologies

S.No.

Candidate Name

1.

Akhil Varshney

2

Manish Tiwari

3.

Prabhat Kumar

4.

Prashant Kaushal

 

Newzen Apps

S.No.

Candidate Name

1.

Manish Tiwari

2

Rishabh Yadav

3.

Vivek Garg
Drishticone || Footer